Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens traditioner og mærkedage

Skolens traditioner og mærkedage
At Lind Skole er en gammel skole i en ny tid er vigtigt for os. Derfor fastholder vi hvert år nogle aktiviteter og handlinger, der skal være genkendelige traditioner. Det styrker vores sammenhold.

Første skoledag
Første skoledag er elevernes dag. Der skal snakkes om ferier, og gensynsglæden skal fremmes. Skolen søger at skabe en tradition i Alpi Hallen og i klassen. Der er meget at snakke om, og der er bestemt ikke brug for de store arrangementer på skolen. Dog vil vi gerne have det til at være en tradition, at alle elever og personale mødes og siger velkommen til et nyt skoleår. Man skal også opleve et frikvarter, men derefter skal eleverne have frihed til at være sammen på skolen eller hjemme.  

Trimdagen
Den sidste fredag før efterårsferien holder vi Trimdag. Fra morgenen af syder det af liv. Elever og personale glæder sig. Mange forskellige former for motion/idræt afprøves, alt efter hvilken afdeling man tilhører. Dagen tilrettelægges afdelingsvis. 

Skolens fødselsdag
Midt i november fejrer vi skolens fødselsdag, idet skolen blev taget i brug som ny skole på Kollundvej midt i november 1916. Vi samles i de 3 afdelinger, fødselsdagssangen
synges, fødselsdagslegatet overrækkes (se skolens historie), og der uddeles æbler til alle.

Klippedagen
En fredag tæt på den første december er der juleklippedag. Dagen tilrettelægges afdelingsvis, og der pyntes og hygges alle steder på skolen.
Samtidig startes julerierne på Lind Skole, og i løbet af december sker der ting og sager - bl.a. fællessamlinger på Rådhuspladsen. Det hele kulminerer den sidste skoledag før juleferien med et fællesarrangement på Rådhuspladsen(delt i 2 hold pga. plads).

Sidste skoledag for afgangsklasserne
Traditionen tro har det udviklet sig til en rigtig sjov og hyggelig dag. Dagen starter med fælles morgenkaffe med 9. årgang + klasselærerne og slutter med frokost for afgangseleverne og deres lærere. Ind imellem optræder afgangseleverne for mellemste og ældste trin på Rådhuspladsen - afsluttende med uddeling af flødekarameller til de "stakkels" elever, der skal fortsætte på skolen. Lærerne udfordres traditionelt i en fodboldkamp.

Dimissionsfest
Hvert år onsdag aften i den sidste uge af skoleåret afholdes dimissionsfest for alle afgangselever med forældre. På en festlig og højtidelig måde ønskes tillykke med afgangsbeviset sammen med skolens lærere. Skolen er vært for arrangementet.

Sidste skoledag før sommerferien
Skoleåret sluttes i Alpi Hallen, hvor alle er samlet. Til allersidst synges feriesangen, og det kan høres i hele Lind.